Medicatiebewaking tijdens de diensturen

Apotheken gekoppeld in digitaal netwerk

Veiliger geneesmiddelgebruik door digitale informatie-uitwisseling
Jaarlijks belanden in Nederland 19.000 mensen door verkeerd geneesmiddelgebruik in een ziekenhuis. Een goede en snelle uitwisseling van geneesmiddelgegevens kan helpen fouten voorkomen. De apotheken die aangesloten zijn bij Dienstapotheek Bollenstreek werken samen aan veilige medicatieverstrekking en gebruiken hiervoor een speciaal en beveiligd netwerk: de landelijke zorginfrastructuur van LSP (Landelijk Schakelpunt). Dit systeem biedt Dienstapotheek Bollenstreek de mogelijkheid snel en betrouwbaar gegevens over uw geneesmiddelgebruik bij uw eigen apotheek op te vragen. Dit is van belang als u niet in uw eigen apotheek kunt komen, zoals tijdens de avond- nacht- en weekenddiensten.

Welke gegevens en waarom?
Door het opvragen van uw medicatiedossier weten we in Dienstapotheek Bollenstreek welke geneesmiddelen u op dat moment gebruikt. Hiermee kan Dienstapotheek Bollenstreek beter controleren of de (nieuwe) medicijnen geschikt voor u zijn en deze informatie helpt daarmee de kans op onnodige fouten door verkeerd geneesmiddelgebruik verminderen. Wanneer u geneesmiddelen bij Dienstapotheek Bollenstreek haalt, worden deze gegevens via het LSP bovendien aan de eigen apotheek beschikbaar gesteld. Uw eigen apotheek blijft dan een compleet overzicht houden van uw medicijngebruik. Het is een beveiligd netwerk, waarbij de privacy van de patiënt, uw privacy, gewaarborgd blijft.

Meld belangrijke gegevens altijd bij uw eigen apotheek
Voor een goede werking van het systeem is het belangrijk dat uw belangrijke gegevens steeds bij uw vaste apotheek bekend zijn en bijgehouden worden. U kunt zelf meehelpen aan een goede medicatiebewaking. Het is belangrijk dat u bepaalde gegevens over uw gezondheid meldt bij uw vaste apotheek. Eventuele aandoeningen, overgevoeligheden, zwangerschap, allergieën en gebruik van andere geneesmiddelen worden dan opgenomen in uw medicatiedossier. Deze informatie is belangrijk voor uw (toekomstig) gebruik van andere, nieuwe geneesmiddelen. Alles hangt tenslotte met elkaar samen. Uw geneesmiddeldossier blijft dan actueel en betrouwbaar. Als uw apotheek op de hoogte is van alle belangrijke gegevens en u heeft toestemming gegeven voor het gebruik van het LSP, is Dienstapotheek Bollenstreek dit ook wanneer u bij een spoedgeval hierheen gaat.

Privacy, uw goed recht
Uw privacy is een belangrijk recht en is dan ook bij wet geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet geeft u het recht om uw opgeslagen gegevens in te zien, te laten verbeteren, verwijderen of af te schermen. U kunt altijd uw eigen apotheek inzage vragen in uw dossier, nieuwe gegevens laten toevoegen of wijzigen of navragen wie uw gegevens heeft ingezien. De aangesloten apotheken werken allemaal volgens een privacyreglement waarin alle maatregelen vastgelegd zijn m.b.t. de verwerking van uw gegevens. Als u desondanks bezwaren heeft tegen inzage van uw gegevens door andere zorgverleners dan kunt u uw gegevens van OZIS-netwerk laten afschermen. U dient zich dan wel te realiseren dat uw geneesmiddelengebruik niet meer digitaal bewaakt kan worden en dit is dan ook niet aan te bevelen. Bezwaar maken kan via een formulier bij uw eigen apotheek. Dit formulier is te verkrijgen bij alle aangesloten apotheken. Voor het LSP geldt dat zorgverleners uitsluitend toegang tot uw gegevens kunnen krijgen na uw uitdrukkelijke toestemming vooraf (Opt-in).

Meer informatie
Hebt u nog vragen over het LSP en/of de bescherming van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met uw apotheker. Meer informatie kunt u ook krijgen bij Dienstapotheek Bollenstreek.

Contact
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.